Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 30 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakarisen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Maarit Vierusen ja Johanna Laisaaren.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajiksi Jenni Pajusen sijasta Maarit Vierusen ja Tuulia Pitkäsen sijasta Johanna Laisaaren.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Pia Pakarisen ja Mika Raatikaisen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Tuulia Pitkäsen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen