Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

§ 315

Kokouksen kuluessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Ted Apterin ym. aloite yhden luukun kanavasta kiinteistöjen huoltopyynnöille ja vikailmoituksille.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close