Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 22. / 191 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 10

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
4.3.2019
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
5.3.2019
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
5.3.2019
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
5.3.2019
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
5.3.2019
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveysjaosto
7.3.2019
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
6.3.2019
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
7.3.2019
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
5.3.2019
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kansliapäällikkö
Marja-Leena Rinkineva

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi