Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 221 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Reetta Vanhanen ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Sami Muttilainen ja Ulla-Marja Urho.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Reetta Vanhanen ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Sami Muttilainen ja Ulla-Marja Urho.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close