Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 15. / 143 §

Kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.2.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 11, 14-19, 21-22, 26-28, 35
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
6
Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
7
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymän vesihuollolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helon Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä väylävirastolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
10
Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.
 
 
12
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
13
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
20, 23-25, 29-34, 36
Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.2.2019.
 
 
37-44
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna