Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 4. / 31 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 14.-20.3.2023 ei ollut.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Päätöksiin voi tutustua osoitteessa
https://www.hel.fi/tav/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä