Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 127 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Risto Rautava ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle valtuutetut Katju Aro ja Dan Koivulaakso.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Risto Rautava ja Eveliina Heinäluoma sekä varalle valtuutetut Katju Aro ja Dan Koivulaakso.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close