Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 231 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Matias Pajula, tilalle Mukhtar Abib
 • Dani Niskanen, tilalle Seida Sohrabi
 • Anniina Iskanius, tilalle Katri Penttinen
 • Seija Muurinen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Matti Niiranen
 • Risto Rautava, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Laura Korpinen, tilalle Pekka Löfman
 • Maria Valtonen, tilalle ted Apter
 • Anni Sinnemäki, tilalle Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, tilalle Nina Miettinen
 • Eeva Heinäluoma, tilalle Fardoos Helal
 • Tuula Haatainen, tilalle Nita Austero
 • Sinikka Vepsä, tilalle Jenni Hjelt
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Vesa Korkkula
 • Mari Rantanen, tilalle Mikko Paunio
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, tilalle Marko Kettunen
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen
 • Veronika Honkasalo, tilalle Meri Valkama
 • Mai Kivelä, tilalle Laura Kolehmainen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Razmyar Nasima
 • Saxberg Mirita

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close