Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 23. / 408 §

Kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.5.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 10, 12-15, 18-20, 22-23, 29-31, 33, 36
Ei toimenpidettä.
 
 
3-4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
5
Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa laatimaan hankkeesta erillisen kustannusseurantaraportin, jossa arvioidaan kustannusarvion toteutumista hankkeen kaikissa eri vaiheissa ja mahdollisiin poikkeamiin johtaneita syitä. Raportti luovutetaan pormestarille perusparannuksen valmistuttua.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muistutuksen tekijälle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Museovirastolle (kulttuuriympäristön suojelu).
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä kaupunginmuseolle.
 
 
8
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle (nämä esityksellä otteissa).
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle sekä pelastuslaitokselle.
 
 
5, 11, 16, 17, 24, 25
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
21
Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.
 
 
26-28, 32, 34-35, 37
Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 5.6.2019.
 
 
38-44
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna