Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 200 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Maria Ohisalo ja Daniel Sazonov sekä varalle valtuutetut Paavo Arhinmäki ja Laura Kolbe.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close