Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 17. / 793 §

Kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 28.11.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 9-11, 13-15,17-19, 26
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnan jaostolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Erillinen täytäntöönpanoesitys on asiana 16.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, muille tarjouksen jättäneille ja Senaatti-kiinteistöille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialalle.
 
 
6
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunginmuseolle ja Liikennelaitokselle.
 
 
8, 12, 16
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
20-25, 27-29
Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.1.2019.
 
 
30-34
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna