Frågestund

Case 3. / 292 §

Frågestund

Helsinki City Council

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Elina Kauppilas fråga om personalens resurser inom småbarnspedagogiken, ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelins fråga om situationen med rådgivningen i Helsingfors samt ledamoten Pia Pakarinens fråga om skolläkarsituationen i Helsingfors.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close