Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 12. / 449 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2023 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

  • valtuutettu Eveliina Heinäluoman aloite Itä-Helsingin ratsastuskoulusta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

  • valtuutettu Elina Kauppilan aloite fysioterapiapalveluiden sujuvoittamisesta kustannustehokkaasti

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2023 jätettiin kaksi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi