Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 12.9.−18.9.2019 tekemien päätösten seuraaminen

Case 10. / 475 §

Kaupunkiympäristölautakunnan alaisten viranomaisten ajalla 12.9.−18.9.2019 tekemien päätösten seuraaminen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 12.9.−18.9.2019 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja
rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Asemakaavoitus, läntinen alueyksikkö, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö asuntotontit

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, tiimipäällikkö yritystontit

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Rakennetun omaisuuden hallinta, yhteiskuntavastuu, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, toimitilavuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, yritysvuokraus, yksikön päällikkö

Tilapalvelut, tukkutori, yksikön päällikkö

Rakennuttaminen, infrayksikkö 1, yksikön päällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Asiakkuusjohtaja

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö, tiimipäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 13.9.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho