Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 19. / 450 §

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.6.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-2, 20, 22-25, 27, 28, 30 
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Tiedoksi keskusvaalilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaostolle  ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle.
 
 
7
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle sekä talous- ja suunnitteluosastolle.
 
8
Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys esityslistan asiana 20.
 
 
9
Kaupunginhallituksen tarkoituksena on jatkovalmistelussa erikseen päättää osallistuvan budjetoinnin tarkemmasta toteutusmallista.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, osallisuus ja neuvonnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, talous- ja suunnitteluosastolle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
10
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
11
Kaupunginhallitus kehottaa HKL:ää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa kehittämään hankkeiden alustavien tarkastelujen yhteydessä tehtävää kustannusten arviointia siten, että kaupungilla käytössä olevan investointien 10-vuotisen ohjelmakauden tarkkuustaso paranee.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kumpulaseura ry:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja HKL:lle.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
12
Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalvelut-palvelun toimitilavuokraus -yksikön päällikköä tekemään päätöksessä mainitun vuokrasopimuksen.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote ostajalle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
13-14
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
 
 
15
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle ja Helen Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ja kaupunginmuseolle.
 
 
16
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle ja hakijoille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikennelaitokselle ja kaupunginmuseolle.
 
 
17
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helen Oy:lle ja hakijoille.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, pelastuslautakunnalle ja kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
18
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote eduskunnan oikeusasiamiehelle.
 
 
 
Tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, Taloushallintopalvelut-liikelaitokselle ja kaupunginkanslialle.
 
 
19, 21, 25, 26
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
29
Päätös valmistelukehotuksin sosiaali- ja terveyslautakunnalle sekä kaupunginkanslian elinkeino-osastolle.
 
 
 
Pöytäkirjanote ponnen esittäjälle ja tiedoksi kaupunginvaltuustolle.
 
 
31-38
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna