Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 60 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Hannu Oskalan ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Daniel Sazonovin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjantarkastajaksi Otso Kivekkään sijasta Hannu Oskalan.

Kaupunginhallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Otso Kivekkään ja Marcus Rantalan sekä varatarkastajiksi Nasima Razmyarin ja Daniel Sazonovin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori