Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.2.−23.2.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Case 28. / 137 §

Kaupunkiympäristölautakunnan viranomaisten 17.2.−23.2.2022 tekemien päätösten seuraaminen

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen kaupunkiympäristön toimialan viranomaisten 17.2.−23.2.2022 tekemiä päätöksiä.

Kuntalain 92 §:n mukaan toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita. Otto-oikeutta ei saa siten käyttää mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin poikkeamisasioihin.

Kaupunkiympäristön toimiala

Maankäyttö ja kaupunkirakenne - palvelukokonaisuus

Asemakaavoitus, asemakaavapäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tonttipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, tontit, yksikön päällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, asuntotontit, tiimipäällikkö

Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit, yritystontit, tiimipäällikkö

Liikenne- ja katusuunnittelu, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Rakennukset ja yleiset alueet - palvelukokonaisuus

Tekninen johtaja

Tilat -palvelu, tilapäällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 2, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, asiakkuusyksikkö 3, yksikön päällikkö

Tilat -palvelu, yritysvuokraustiimi, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, projektitiimi 1, tiimipäällikkö

Tilat -palvelu, tilaomaisuus-yksikkö, yksikön päällikkö

Yleiset alueet -palvelu, alueellinen rakennuttaminen -yksikkö, yksikön päällikkö

Asuntotuotanto, asuntotuotantopäällikkö

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, asuntopalvelut, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja –valvonta, yksikön päällikkö

Kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalvelut, tapahtumat ja maanvuokraus, tiimipäällikkö

Kaupunkimittauspalvelut, kartat ja paikkatiedot, yksikön päällikkö

Rakennusvalvonta-palvelut, rakennusvalvontapäällikkö

Rakennusvalvonta-palvelut, lupayksikkö 1, yksikön päällikkö

Rakennusvalvonta-palvelut, lupayksikkö 2, yksikön päällikkö

Hallinto - ja tukipalvelut

Tietohallintopalvelut, tietohallintopäällikkö

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 17.2.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Katja Sulkko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 37431

katja.sulkko@hel.fi