Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 103 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Mirita Saxberg ja Mika Ebeling sekä varalle valtuutetut Sinikka Vepsä ja Atte Harjanne.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Mirita Saxberg ja Mika Ebeling sekä varalle valtuutetut Sinikka Vepsä ja Atte Harjanne.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close