Muut asiat

§ 30

Muut asiat

Central Municipal Election Board

Päätös

Esiteltiin oikeusministeriön Demokratia ja vaalit -yksikön kommenttipyyntö seuraavassa asiassa: Hallituksen esitys väliaikaisesta muutoksesta vaalilakiin, jossa säädettäisiin laitosäänestys toimitettavaksi Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa vuoden 2021 kuntavaaleissa. Aikataulu syistä johtuen ei ole mahdollista järjestää normaalia lausuntokierrosta, mutta oikeusministeriö pyytää mahdollisuuksien mukaan lähettämään huomioita ehdotuksesta. Lautakunta valtuutti sihteeristön toimittamaan kommentit esityksestä.

Lisäksi keskusvaalilautakunta totesi, että koronapandemian vuoksi budjetti saattaa ylittyä. Keskusvaalilautakunta kehotti sihteeristöä selvittämään talousarviopuolen näkemykset asiasta sekä mahdolliset tarvittavat toimenpiteet.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunginsihteeri
Linden, Timo