Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.9.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 15. / 682 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.9.2022 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.9.2022 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Fardoos Helalin aloite monikielisen seniorikeskuksen perustamisesta
  • valtuutettu Otso Kivekkään aloite Valimon itäreunan rakentamisesta

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Joel Harkimon aloite Helsingin kaupunkikonsernin talousarvion tekemisestä

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Elisa Gebhardin aloite mattolaitureiden pelastautumisportaista

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.9.2022 jätettiin neljä aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Antti Peltonen, va. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi