Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 194 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Maarit Vierusen ja Elisa Gebhardin sekä varatarkastajiksi Mia Haglundin ja Minna Lindgrenin.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Sari Sarkomaan sijasta Maarit Vierusen ja varatarkastajaksi Paavo Arhinmäen sijasta Mia Haglundin.

Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Sari Sarkomaan ja Elisa Gebhardin sekä varatarkastajiksi jäsenet Paavo Arhinmäen ja Minna Lindgrenin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Juhana Vartiainen