Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 137 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Alviina Alametsä ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Atte Kaleva ja Veronika Honkasalo.

Käsittely

Puheenjohtajan ehdotuksesta pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Alviina Alametsä ja Mika Raatikainen sekä varalle valtuutetut Atte Kaleva ja Veronika Honkasalo.

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close