Kaupunginvaltuuston 1.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 19. / 437 §

Kaupunginvaltuuston 1.6.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 1.6.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

138 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

139 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

140 §, Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja tarkastusvirastolle.

141 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

142 §, Kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoidun toiminnan yhtiöittäminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja valmistelutyöryhmälle.

143 §, Helsingin kaupungin työterveyshuollon kilpailuttaminen

Kaupunginhallitus edellyttää, että

  1. prosessin aikana laaditaan suunnitelma siitä, miten esihenkilötyön ja työyhteisötyön konsultaatiopalvelut säilyvät vähintään nykytasolla.
  2. kilpailutuksen kriteeristö tuodaan kaupunginhallituksen tietoon ennen päätöksentekoa.
  3. kilpailutukseen osallistuva toimija on kykenevä käsittelemään potilastietoja terveystietoon liittyvän lainsäädännön määräysten mukaisesti. Tietojen käsittelyssä on noudattava EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia sekä yksityisyyden suojaa työelämässä.

144 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuinkerrostalotontille (Oulunkylä, tontti 28320/12)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote varauksensaajille ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunkiympäristön toimialan maaomaisuuden kehittäminen ja tontit – palveluille.

145 §, Konalan Konalankuja 1-5 asemakaavan muuttaminen (nro 12665)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, hyväksymisestä tiedon pyytäneelle, KOy Konalankuja 1-3 ym. ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle.

146 §, Pitäjänmäen Kokkokalliontie 9:n asemakaavan muuttaminen (nro 12743)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Taloudentuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

147 §, Valtuutettu Björn Månssonin aloite liikenneturvallisuudesta linja-autopysäkkejä sivuavien pyöräkaistojen läheisyydessä

Ei toimenpidettä.

148 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pienveneilymahdollisuuksien kehittämisestä

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

149 §, Valtuutettu Nina Miettisen aloite yhteiskäyttöisten kuormapyörien käytön edistämisestä

150 §, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite roska-astioiden lisäämisestä vilkkaisiin vapaa-ajanviettopaikkoihin

151 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite Kruunusiltojen raitiovaunukaluston uudelleenarvioinnista

152 §, Valtuutettu Erkki Karinojan aloite Malmin lentokenttäalueen lentotoiminnan mahdollistamisesta kaavoitus- ja esirakentamisaikana

153 §, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Malmin lentokentän kiitoradan avaamisesta lentotoiminnalle

154 §, Valtuutettu Petrus Pennasen aloite pystysuuntaisesta robottipysäköinnistä parkkitilan vapauttamiseksi ihmisille ja luonnolle

155 §, Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite kaupallispainotteisen lukion perustamisesta

156 §, Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite fysioterapeuttien palkkaamisesta osaksi kouluterveydenhuoltoa

157 §, Valtuutettu Pia Pakarisen aloite laatutekijöiden huomioimisesta päiväkotien ja koulujen pihojen huoltosopimusten kilpailutuksessa

Ei toimenpidettä.

158 §, Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite rintasyöpäseulonnan ulottamisesta 74 ikävuoteen asti

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

159 §, Valtuutettu Pia Kopran aloite Munkkiniemen uimarannan kohentamisesta

160 §, Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite skeittipuistojen kunnostuksesta

161 §, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite luvallisesta maalauspaikasta Käpylän liikuntapuistoon

162 §, Valtuutettu Sinikka Vepsän aloite Seurasaaren uimalan saunahankkeen perumisesta

163 §, Valtuutettu Pia Kopran aloite Talin puistotien varrella sijaitsevan kentän jäädyttämisestä

164 §, Valtuutettu Emma Karin aloite suunnitelman laatimisesta Vanhankaupunginkosken padon osittaisesta tai kokonaan purkamisesta

Ei toimenpidettä.

165 §, Valtuutettu Mari Rantasen aloite katujen nimeämisestä Helsingissä syntyneiden Mannerheim-ristin ritareiden mukaan

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

166 §, Valtuutettu Seida Sohrabin aloite Kalastajankadun saamiseksiHelsingin katunimistöön

Ei toimenpidettä.

167 §, Valtuutettu Teija Makkosen aloite jalkapallohallista Tapulikaupungin liikuntapuistoon

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle.

168 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna