Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 2. / 269 §

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsinki City Council

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin valtuutetut Risto Rautava ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Nina Suomalainen ja Pekka Sauri.

Käsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valtuutetut Risto Rautava ja Terhi Peltokorpi sekä varalle valtuutetut Nina Suomalainen ja Pekka Sauri.

Kaupunginvaltuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi kaksi valtuutettua ja varatarkastajiksi kaksi valtuutettua.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close