Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 24. / 410 §

Kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 11, 13, 16, 18, 23, 27
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys.
 
 
5
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä ympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
 
 
6
Tiedoksi HKL:lle.
 
 
7-10
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltaviksi.
 
 
12
Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.
 
 
14, 15, 17, 19-22, 24-26, 28
Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 13.6.2018.
 
 
29-38
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Käsittely

Kansliapäällikkö muutti esitystään siten, että asiasta 4 tehdään erillinen täytäntöönpanoesitys.

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuuston 30.5.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-4, 11, 13, 16, 18, 23, 27 Ei toimenpidettä.
   
5 Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä ympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.
   
6 Tiedoksi HKL:lle.
   
7-10 Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltaviksi.
   
12 Asia palautetaan kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.
   
14, 15, 17, 19-22, 24-26, 28 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 13.6.2018.
   
29-38 Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna