Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 17. / 180 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 43 - 47/2018, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

Toimitusjohtaja
§ 95 – 107
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
§ 22 – 23 ja 29
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
§ 7 – 8
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
§ 144 – 148        
Kunnossapito, yksikön johtaja
§ 58 – 65   
Liikennöinti, yksikön johtaja
§
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Yrjö Judström