Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Case 15. / 192 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastaaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2024 jätettyihin aloitteisiin vastataan seuraavasti:

Kaupunginhallitus (käsittely kaupunginvaltuustossa)

  • valtuutettu Otto Meren aloite yhteiskäyttöautojen toimintaedellytyksien parantamisesta
  • valtuutettu Anniina Iskaniuksen aloite talvikunnossapidon kehittämisestä asuinkaduilla

Kaupunginhallitus

  • valtuutettu Suvi Pulkkisen aloite torijuhlan järjestämisestä uusille helsinkiläisille

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

  • valtuutettu Johanna Nuortevan aloite päiväkotien syyhyepidemian katkaisemisesta

Kaupunkiympäristölautakunta

  • valtuutettu Mari Holopaisen aloite Isosaaren reittiliikenteen jatkamisesta

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.3.2024 jätettiin viisi aloitetta. Kokouksessa jätetyt aloitteet julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginhallitus jakaa aloitteet vastattavaksi hallintosäännön 30 luvun 11 ja 12 §:issä määrätyin perustein.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Ask for more info

Antti Peltonen, hallintomenettelypäällikkö, puhelin: 09 310 36018

antti.peltonen@hel.fi