Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Case 1. / 268 §

Namnupprop, laglighet och beslutsförhet

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutsfört.

Namnupprop och förhinder

Ordföranden konstaterade att följande ersättare har kallats i de ledamöters ställe som anmält förhinder:

 • Matias Pajula, ersättare Ted Apter
 • Pia Pakarinen, ersättare Matti Niiranen
 • Arja Karhuvaara, ersättare Heimo Laaksonen
 • Mia Nygård-Peltola, ersättare Mukhtar Abib
 • Sari Sarkomaa, ersättare Laura Rissanen
 • Elina Valtonen, ersättare Tarik Ahsanullah
 • Alviina Alametsä, ersättare Nina Miettinen
 • Reetta Vanhanen, ersättare Anni Silvennoinen
 • Osmo Soininvaara, ersättare Sanna Vesikansa
 • Atte Harjanne, ersättare Tuomas Tuomi-Nikula
 • Shawn Huff, ersättare Kati Juva
 • Minna Lindgren, ersättare Johanna Sydänmaa
 • Thomas Wallgren, ersättare Fardoos Helal
 • Timo Harakka, ersättare Minna Salminen
 • Maj Kivelä, ersättare Ajak Majok
 • Jussi Halla-aho, ersättare Mikko Paunio
 • Mari Rantanen, ersättare Marko Kettunen
 • Pirkko Ruohonen-Lerner, ersättare Erkki Karinoja
 • Laura Kolbe, ersättare Anna Karhumaa

Följande ledamöter var frånvarande vid namnuppropet:

 • Maaret Castrén
 • Suldaan Said Ahmed
 • Juha Hakola
 • Tom Packalén
 • Nazima Razmyar

Laglighet och beslutsförhet

Ordföranden konstaterade att stadsfullmäktiges sammanträde utlysts i den ordning kommunallagen och förvaltningsstadgan förutsätter. Enligt namnuppropet är minst två tredjedelar av ledamöterna närvarande. På grundval av det ovanstående konstaterade ordföranden att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört

Stadsfullmäktige konstaterar vilka ledamöter som anmält förhinder och vilka ersättare som inträder i deras ställe, förrättar namnupprop och konstaterar att sammanträdet är lagligt och beslutsfört.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close