Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 92 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Iida Haglundin ja Virve Magdalenon sekä varatarkastajaksi Nita Austeron.

Käsittely

Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Iida Haglund ja Virve Magdaleno sekä varatarkastajaksi Nita Austero.

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jussi Junnin ja Petrus Pennasen sekä varatarkastajaksi Nita Austeron.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen