Ilmoitusasiat

Case 2. / 77 §

Ilmoitusasiat

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 toiminnasta

Tarkastuslautakunnan 2017-2021 puheenjohtaja kertoo tarkastuslautakunnan toiminnasta edellisellä valtuustokaudella.

Kaupungin sisäinen valvonta ja sisäisen tarkastuksen yksikkö

Sisäisen tarkastuksen päällikkö kaupunginkansliasta esittelee kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä sisäisen tarkastuksen yksikön toimintaa.

Tarkastusviraston tilintarkastustoiminta

Tarkastuspäällikkö esittelee tarkastusviraston suorittamaa avustavaa tilintarkastusta ja kertoo tilintarkastussuunnitelmista ja raportoinnista.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

tarkastusjohtaja
Timo Terävä