Val av protokolljusterare

Case 2. / 127 §

Val av protokolljusterare

Helsinki City Council

Beslut

Ledamöterna Risto Rautava och Eveliina Heinäluoma valdes till protokolljusterare med ledamöterna Katju Aro och Dan Koivulaakso som ersättare.

Behandling

På förslag av ordföranden valdes enhälligt ledamöterna Risto Rautava och Eveliina Heinäluoma till protokolljusterare med ledamöterna Katju Aro och Dan Koivulaakso som ersättare.

Stadsfullmäktige väljer två ledamöter till protokolljusterare och två ledamöter till ersättare för dessa.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close