Kaupunginvaltuuston 11.10.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 13. / 624 §

Kaupunginvaltuuston 11.10.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 11.10.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

231 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

232 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

233 §, Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

234 §, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan virkaan ottaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote virkaa hakeneille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja kulttuurin ja vapaa-ajantoimialalle.

235 §, Julkisten työvoimapalveluiden järjestäminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote työ- ja elinkeinoministeriölle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

236 §, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimus

Kaupunginhallitus oikeuttaa rahoitusjohtajan allekirjoittamaan purkamissopimus ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle.

237 §, Tilojen vuokraaminen perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, kirjasto- ja nuorisopalvelujen sekä suun terveydenhuollon väistötilakäyttöön (Siltamäki-Suutarila, Vaskiniitynkuja 5)

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristön toimialan asiakkuusyksikkö 1:n päällikön allekirjoittamaan Adapteo Finland Oy:n kanssa vuokrasopimus sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle.

238 §, Pohjois-Pasilan Eteläisen Postipuiston asemakaavan (nro 12565) muuttaminen oikaisukehotuksen johdosta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Helsingin hallinto-oikeudelle ja kaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja asemakaavoitukselle.

239 §, Pasilan tornialueen keskiosan asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12808) (sisältää liikennesuunnitelman)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Museovirastolle, Väylävirastolle, Ilmatieteen laitokselle, Seismologian instituutille ja Pääesikunnalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja asemakaavoitukselle.

240 §, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite nuorten hyvinvointipalvelujen turvaamisesta

Ei toimenpidettä.

241 §, Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloite varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisemiseksi

Ei toimenpidettä.

242 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm