Kokouksessa jätetyt aloitteet

§ 125

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

  • valtuutettu Mauri Venemiehen ym. aloite säännöllisistä sisäilmakyselyistä henkilöstölle ja asiakkaille
  • valtuutettu Reetta Vanhasen ym. aloite moniammatillisesta mielenterveystyöstä - psykologeja terveysasemille
  • valtuutettu Petra Malinin ym. aloite keinovalaistuksen säätelystä ja valosaasteen vähentämisestä
  • valtuutettu Björn Månssonin ym. aloite kumppanuudesta Ilmailumuseon kanssa

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close