Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Case 2. / 95 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Culture and Leisure Committee

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

17.6.2021, 40 §
Luottokortin hankinta kaupunginmuseon näyttelyt ja ohjelmistotiimin museomestarille

17.6.2021, 41 §
Luottokortin hankinta kaupunginmuseon näyttelyt ja ohjelmistotiimin tiimivastaavalle

17.6.2021, 42 §
Toimialan toimintasäännössä määritellyn sijaisjärjestyksen täydentäminen kesällä 2021

18.6.2021, 43 §
340126 Liikunnallinen harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021 / Harrastamisen Suomen malli

18.6.2021, 44 §
339021 Kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021 / Harrastamisen Suomen malli

22.6.2021, 45 §
Kulttuurikeskusten ketjunostimien ja nostinten ohjainkeskusjärjestelmien hankinta

30.6.2021, 46 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

30.6.2021, 47 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja toimintojen avaaminen sekä koronavirustilanteesta johtuen suljettavana pidettävät tilat ja toiminnot 1.7.2021 lukien

30.6.2021, 48 §
Tyttöjen Talon vuokrasopimukseen liittyvän optiokauden käyttöönotto, Hämeentie 13

2.7.2021, 49 §
Kulttuurikeskukset-palvelun päällikön viranhoitomääräyksen muutos määräajaksi

26.7.2021, 50 §
Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2021

2.8.2021, 51 §
Hallintopäällikön virkanimikkeen muuttaminen kaupunginorkesterissa

20.8.2021, 52 §
Luottokortin hankkiminen toimialan hallinnon talous- ja suunnittelupäällikölle

Hallintojohtaja

21.6.2021, 14 §
Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan pelitoiminnan pelitietokoneiden hankinta, päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä

22.6.2021, 15 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä kirjastopalvelukokonaisuuden kirjastoverkon yhteisten palveluiden yleisten kirjastojen yhteisen e-kirjaston kehittämishankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

7.7.2021, 13 §
Salassa pidettävä

12.7.2021, 14 §
Salassa pidettävä

9.8.2021, 15 §
Salassa pidettävä

9.8.2021, 16 §
Salassa pidettävä

18.8.2021, 17 §
Tutkimuslupa, Ammatillinen toimijuus yhteisöohjautuvassa työssä

Aluekirjastopalvelujen johtaja

22.6.2021, 4 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden aukioloajat 16.8. - 31.12.2021

9.8.2021, 5 §
Viikin kirjaston tilapäinen sulkeminen

17.8.2021, 6 §
Viikin kirjaston siivouspalvelujen hankinta

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuurijohtaja

18.6.2021, 3 §
Kulttuuripalvelujen päälliköiden sijaisjärjestelyt kesällä 2021

28.6.2021, 4 §
Stoan ravintolatilan vuokraus

15.7.2021, 5 §
Helsingin kaupungin ja Cirko - Uuden sirkuksen keskus ry:n välinen yhteistyökumppanuussopimus koskien Stage - Suvilahden kesäteatterin toimintaa Helsingissä 2.7. - 23.8.2021

11.8.2021, 6 §
Helsingin kaupungin ja Libera la Musica Oy:n välinen yhteistyösopimus koskien Elävän Musiikin Päivä -tapahtumaa 13.8.2021

18.8.2021, 7 §
Sisulaattori - Aikamatka ratikalla -näyttelykokonaisuuden hankinta, Kaupunginmuseo

Kulttuurin edistämisen päällikkö

16.6.2021, 7 §
Taide- ja kulttuuriavustukset 2021, kulttuurin edistämisen päällikön 5. jako

Kulttuurikeskusten päällikkö

23.6.2021, 1 §
Kulttuurikeskusten päällikön pöytäkirjan pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2021

23.6.2021, 2 §
Ravintola Malmitalon määräaikainen vuokra- ja palvelusopimus

Taidemuseon johtaja

22.6.2021, 25 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Päiväkoti Perhonen, Oulunkylä, luonnospäätös

22.6.2021, 26 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti, luonnospäätös

19.7.2021, 27 §
Työsuhteessa olevien henkilöiden oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun taidemuseossa

Museonjohtaja

9.8.2021, 7 §
Helsingin kaupunginmuseon esihenkilöiden työnohjauspalvelun hankinta Humap Oy:lta

11.8.2021, 8 §
Kaupunginmuseon Armas Tallinna -näyttelyyn tulevien rakenteiden rakentaminen, asennukset ja pystytykset

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

15.6.2021, 26 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

23.6.2021, 27 §
Liikunnan korona-avustukset vuodelle 2021

6.7.2021, 28 §
Myllyhalli Oy:n Myllypuron liikuntapuiston yhteydessä sijaitsevan maanvuokrasopimuksen siirtäminen Fumax Oy:lle

Liikuntapaikkapäällikkö

21.6.2021, 27 §
Maa-alueen vuokraaminen Oulunkylän liikuntapuistosta Oulunkylän tekonurmi Oy:lle

23.6.2021, 28 §
Myllypuron Liikuntamyllyssä sijaitsevan toimistotilan vuokraus Viipurin Urheilijat ry:lle

23.6.2021, 29 §
Pukuhuone- ja huoltotilan vuokraus Heteniitynkentän yhteydessä sijaitsevasta pukuhuone- / huoltorakennuksesta Vuosaaren Jalkapallonurmi Oy:lle

23.6.2021, 30 §
Tilavuokraus Myllypuron Liikuntamyllystä Hieronta Ahmalle

23.6.2021, 31 §
Myllypuron Liikuntamyllyssä sijaitsevan toimistotilan vuokraus Helsingin Seudun Yleisurheilu ry:lle

28.6.2021, 32 §
Itäkeskuksen uimahallin uimalippujärjestelyt Forever Myllypuron ja Forever Herttoniemen kuntoklubien asiakkaille

30.6.2021, 33 §
Maa-alueen lyhytaikainen vuokraaminen Helsingin kaupungin 34. kaupunginosasta (Pakila) Kiinteistö Oy Namika Areenalle rakennusluvan hakemista varten

30.6.2021, 34 §
Maa-alueen käyttöoikeuden myöntäminen Malmilta Stara kaupunkitekniikka ylläpidolle

7.7.2021, 35 §
Töölön kisahallissa sijaitsevien ravintolatilojen vuokraus oheistiloineen Suomen Siipiravintolat Oy:lle

Ulkoilupalvelupäällikkö

17.6.2021, 41 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Taivallahden Venekerholle Taivalsaaresta

24.6.2021, 42 §
Maa-alueiden vuokraaminen Vaskilahden Venekerho ry:lle Koivusaaren ja Vaskilahden venesatamista

24.6.2021, 43 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Selboat Oy:lle

1.7.2021, 44 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Vuosaarenlahden venesatamasta Leppäluodon Venekerho ry:lle

1.7.2021, 45 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Suomen Moottoriveneklubi ry:lle

6.7.2021, 46 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Moottorivenekerho ry:lle

6.7.2021, 47 §
Talvisäilytysalueen vuokraus Verkkosaaresta Helsingin Meriveneilijät ry:lle

12.7.2021, 48 §
Maa-alueen vuokraaminen Vuosaarenlahden venesatamasta Vuosaaren Purjehtijat ry:lle

19.8.2021, 49 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella City Cruisers Ky:lle Kauppatorin Kolera-altaasta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

15.6.2021, 22 §
Hankerahoitus, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Active parents - active children -hanke, Erasmus+ Sport -ohjelma

28.6.2021, 23 §
Tutkimuslupa, Nuorten kokemuksia ensikohtaamisesta etsivässä nuorisotyössä

Kumppanuuspäällikkö

18.6.2021, 16 §
Nuorten toimintaryhmän Liberty group projektiavustushakemus vuodelle 2021

18.6.2021, 17 §
Nuorten toimintaryhmän Music for Friends Helsinki projektiavustushakemus vuodelle 2021

18.6.2021, 18 §
Servux:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

19.7.2021, 19 §
Nuorten toimintaryhmän Helsingin somalinaiset projektiavustuspäätöksen 2021 muuttaminen

18.8.2021, 20 §
Nuorten toimintaryhmän Nuoret Elokuvaajat projektiavustushakemus vuodelle 20221

18.8.2021, 21 §
Partiolippukunta Toimen Tytöt ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

18.8.2021, 22 §
Suomen Venäjänkielisten nuoriso osasto - Eridan ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2021

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö

7.7.2021, 2 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Läntisen nuorisotyön aluepäällikkö

24.6.2021, 8 §
Vuokran kohtuullistaminen Malminkartanon harrastushalli, Apollon koulun kannatusyhdistys

7.7.2021, 9 §
Työsuhteisen oikeus toteuttaa hankintoja viranhaltijan lukuun

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/ 

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Ask for more info

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi