Kaupunginvaltuuston 13.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 20. / 790 §

Kaupunginvaltuuston 13.11.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.11.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

328 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

329 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

330 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainitulle.

331 §, Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, Taloushallintoliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

332 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2020 - 2022

Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.11.2019

333 §, Vuoden 2020 tuloveroprosentin määrääminen

Ei toimenpidettä.

334 §, Vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Ei toimenpidettä.

335 §, Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnankorottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

336 §, Pirkkolan liikuntapuiston jäähallien uudisrakennustakoskeva hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

337 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 10 ja 11 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna