Ilmoitusasiat

Case 2. / 391 §

Ilmoitusasiat

Urban Environment Committee

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 14.6.2023 § 140

Kivikon hiihtohallin luovuttaminen apporttina Helsingin Liikuntahallit Oy:lle ja ylitysoikeuden myöntäminen apporttisiirtoa varten

HEL 2023-006297 T 10 01 03

Kvsto 14.6.2023 § 141

Toteutussopimuksen tekeminen Helen Sähköverkko Oy:n kanssa koskien Läntisen bulevardikaupungin sähköverkon järjestelyjen toteuttamista ja sen kustannusten korvaamista

HEL 2023-000392 T 10 05 00

Kvsto 14.6.2023 § 143

Yrjönkadun uimahallin peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2023-000829 T 10 06 00

Kvsto 14.6.2023 § 144

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2022-004420 T 10 06 00

Kvsto 14.6.2023 § 145

Tilojen vuokraaminen varhaiskasvatuksen käyttöön (Herttoniemi,
Abraham Wetterin tie 15)

HEL 2022-014187 T 10 01 04

Kvsto 14.6.2023 § 146

Pasilan Hertanmäen ja päiväkoti Hertan asemakaavan muutos (nro 12791)

HEL 2021-003222 T 10 03 03

Kvsto 14.6.2023 § 147

Malminkartanonhuipun asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12759)

HEL 2019-010759 T 10 03 03

Kvsto 21.6.2023 § 165

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille maa- ja vesialueille (Länsisatama, Hietalahti)

HEL 2023-005389 T 10 01 01 02

Kvsto 21.6.2023 § 166

Tilojen vuokraaminen varhaiskasvatuksen käyttöön (Kamppi, Kaartin Lasaretin kortteli)

HEL 2023-000264 T 10 06 00

Kvsto 21.6.2023 § 167

Haagan päiväkoti Tuulin ja ympäristön asemakaavan muutos (nro 12804)

HEL 2020-009820 T 10 03 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 5.6.2023 § 388

Alueen varaaminen Kiinteistö Oy ADM:lle arkkitehtuuri- ja designmuseohankkeen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten (Makasiiniranta, Kaartinkaupunki)

HEL 2022-012407 T 10 01 01 00

Khs 12.6.2023 § 414

Alueen varaaminen Niam Oy:lle Makasiinirannan laatu- ja konseptikilpailun voittaneen ehdotuksen ’Saaret’ kehittämistä ja kumppanuuskaavoitusta varten (Makasiiniranta, Kaartinkaupunki)

HEL 2020-007033 T 10 01 01 00

Khs 19.6.2023 § 420

Toimenpideohjelma asunnottomuuden poistamiseksi 2023–2025

HEL 2023-004821 T 05 07 00

Khs 19.6.2023 § 433

Helsingin kulttuuriympäristöohjelma

HEL 2023-001284 T 00 01 06

Khs 19.6.2023 § 434

Koskelan raitiovaunuvarikon kehittämishanketta koskeva sopimus

HEL 2023-004826 T 00 01 05

Khs 19.6.2023 § 435

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n B-osakkeiden merkitseminen ja merkintähinnan maksaminen (Pasila, Keski-Pasila, tontti 91- 17-108-3)

HEL 2023-007327 T 02 07 01

Khs 26.6.2023 § 448

Helsingin kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelma

HEL 2023-004704 T 11 00 01

Kaupunginhallituksen konsernijaosto (Koja)

Koja 19.6.2023 § 80

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n sopimuskokonaisuuden hyväksyminen (tontti 91-17-108-3)

HEL 2023-007327 T 02 07 01

Koja 19.6.2023 § 81

Keski-Pasilan alueellisen pysäköintiyhtiön osakas- ja merkintäsopimuksen hyväksyminen

HEL 2023-007329 T 02 07 01

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Veijarivuorenpuiston kahvila- ja saunarakennus

Kaupunkiympäristölautakunnan 18.4.2023 § 202 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, lähivirkistysalue, piirustus nro 12731, Veijarivuorenpuiston kahvila- ja saunarakennus.

HEL 2021-003802

Helsingissä 19.6.2023

Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Päiväkoti Hertta ja Hertanmäki

Kaupunginvaltuusto on 14.6.2023, 146 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Länsi-Pasila, tontti 17086/9 sekä puisto- ja katualueet, (muodostuvat uudet korttelit 17146 ja 17147), piirustus nro 12791, Päiväkoti Hertta ja Hertanmäki

HEL 2021-003222

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, Malminkartanonhuippu

Kaupunginvaltuusto on 14.6.2022, 147 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, katu-, lähivirkistys-, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet sekä Kaarela, Malminkartano, Honkasuo, lähivirkistysalueet, piirustus nro 12759, Malminkartanonhuippu

HEL 2019-010759

Helsingissä 22.6.2023

Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Päiväkoti Tuulin ympäristö

Kaupunginvaltuusto on 21.6.2023, 167 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Haaga, Pikku Huopalahti, tontti 29250/1 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12804, Päiväkoti Tuulin ympäristö.

HEL 2020-009820

Helsingissä 29.6.2023

Voimaan tullut asemakaava: Pitäjänmäki, Pitäjänmäen sähköasema

Kaupunginvaltuuston 26.4.2023, § 100, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 ja katualueet, piirustus nro 12805, Pitäjänmäen sähköasema.

HEL 2022-000961

Helsingissä 29.6.2023

Voimaan tullut asemakaava: Ullanlinna, Huvilakatu 3

Kaupunkiympäristölautakunnan 25.4.2023 § 231 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Ullanlinna, tontti 182/1, piirustus nro 12803, Huvilakatu 3.

HEL 2021-010343

Helsingissä 3.7.2023

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Mannerheimintie 3 ja 5

Kaupunkiympäristölautakunnan 9.5.2023 § 246 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, piirustus nro 12695, Mannerheimintie 3 ja 5.

HEL 2019-013385

Helsingissä 3.7.2023

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue

Kaupunginvaltuuston 7.9.2022, § 216, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Jollas, korttelin 49223 tontit 1, 2 ja 3, korttelin 49224 tontit 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15 ja 18, korttelin 49225 tontit 13, 14 ja 15, korttelin 49239 tontit 1, 3, 4, 8 ja 9 korttelin 49240 tontit 4, 5, 6 ja katu-, ja lähivirkistysalueet sekä venesatama, piirustus nro 12709, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alue.

HEL 2020-000530

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 20.6.2023.

Helsingissä 31.7.2023

Voimaan tullut asemakaava: Meilahti, Mäntyniementie 2 ja 4

Kaupunkiympäristölautakunnan 23.5.2023 § 291 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Meilahti, piirustus nro 12838, Mäntyniementie 2 ja 4, kortteli 15637 tontti 2.

HEL 2022-008794

Helsingissä 1.8.2023

Voimaan tullut asemakaava: Kluuvi, Unioninkatu 28

Kaupunkiympäristölautakunnan 6.6.2023 § 330 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kluuvi, tontti 32/8, piirustus nro 12794, Unioninkatu 28.

HEL 2022-002992

Voimaan tullut asemakaava: Vuosaari, Nordsjön kartano

Kaupunkiympäristölautakunnan 13.6.2023 § 350 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vuosaari, Nordsjön kartano, korttelit 54160-54163, sekä puisto-, pysäköinti- ja katualueet (muodostuvat uudet korttelit 54518, 54519 ja 54523) piirustus nro 12711, Nordsjön kartanon ympäristö.

HEL 2020-010250

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Ruoholahden kansainvälinen koulu

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023, § 125, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Länsisatama, Ruoholahti, kortteli 20018, piirustus nro 12798, Ruoholahden kansainvälinen koulu.

HEL 2021-013587

Helsingissä 2.8.2023

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Ask for more info

Kristina Gustafsson, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36658

kristina.t.gustafsson@hel.fi