Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 53. / 325 §

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 25.4.2018 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 10-12
Ei toimenpidettä.
 
 
4
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.
 
 
6
Tiedoksi kaupunkimittauspalveluille ja rakennusvalvonnalle.
 
 
7
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
8
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle ja HKL:lle.
 
 
9
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helen Sähköverkko Oy:lle, HSL:lle, HSY:lle, Liikennevirastolle ja ELY-keskukselle.
 
 
 
Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, Liikenneliikelaitokselle, pelastuslautakunnalle, ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
13-19
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna