Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 288 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Tapio Klemetti
 • Matti Parpala, tilalle Laura Rissanen
 • Jasmin Hamid, tilalle Jarmo Nieminen
 • Maria Ohisalo, tilalle Amanda Pasanen
 • Tuula Haatainen, tilalle Maija Anttila
 • Thomas Wallgren, tilalle Tomi Sevander
 • Nasima Razmyar, tilalle Kaarin Taipale
 • Mari Rantanen, tilalle Juhani Strandén
 • Matias Turkkila, tilalle Nuutti Hyttinen
 • Seija Muurinen, tilalle Laura Varjokari
 • Kati Juva, tilalle Mikko Särelä

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • valtuutettu Arja Karhuvaara

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close