Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Case 12. / 12 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Johtokunta merkitsi asiat tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.12.2021 § 385 asia/3

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024
HEL 2021-002643 T 02 02 00

Kvsto 8.12.2021 § 388 asia/6

Selvitys vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä
HEL 2020-006250 T 00 03 00

Kvsto 8.12.2021 399 § asia/17

Valtuutettu Pentti Arajärven aloite koskien joukkoliikenteen kehittämistä maksuttomaksi
HEL 2021-006117 T 00 00 03

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.12.2021 § 910 asia 2

V 19.1.2022 Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja määrärahojen siirtäminen
HEL 2021-013090 T 02 02 00

Khs 13.12.2021 § 911 asia 3

V 19.1.2022, Hallintosäännön muuttaminen liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyen
HEL 2021-013729 T 00 01 00

Khs 13.12.2021 § 920 asia/12

Talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2022
HEL 2021-013057 T 02 02 00

Khs 13.12.2021 § 922 asia/14

Sijoitus Turun Tunnin Juna Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vuonna 2022
HEL 2021-006502 T 00 01 05

Khs 13.12.2021 § 923 asia/15

Liikenneliikelaitoksen yhtiöittämiseen liittyvä täytäntöönpanopäätös
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Khs 13.12.2021 § 933 asia/25

Oikaisuvaatimus kansliapäällikön päätöksestä 28.10.2021 § 220 koskien linjausta kaupungin järjestämien tilaisuuksien tarjoiluista
HEL 2021-011974 T 00 04 03

Khs 13.12.2021 § 936 § asia/28

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajan virkasuhteen päättyminen ja avoimen viran hoitaminen
HEL 2021-013731 T 01 01 04 00

Khs 13.12.2021 946 § asia/38

Valtuutettu Björn Månssonin aloite raitiovaunulinjasta Jätkäsaaresta Bulevardin kautta keskustaan
HEL 2021-005591 T 00 00 03

Khs 13.12.2021 948 § asia/40

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikoilla 48 ja 49
===
liikenneliikelaitos 2.12.2021
===

Konsernijaosto (Koja)

Koja 13.12.2021 152 § asia/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat kevätkaudella 2022
HEL 2021-012809 T 00 00 02

Koja 13.12.2021 157 § asia/7

Kaupunkiliikenneyhtiön osakassopimuksen hyväksyminen ja toimiohjeiden antaminen yhtiökokousedustajalle
HEL 2021-006057 T 00 00 00

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vt. yksikön johtaja
Jukka Hämäläinen