Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 19. / 163 §

Kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.2.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1,2, 8-10, 12-14, 17, 19
Ei toimenpidettä.
 
 
3
Asiasta tehdään erillinen täytäntöönpanopäätös 11.3.2019.
 
 
 
Tiedoksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kaupunkiympäristön toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle, kaupunginkanslialle sekä Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
4
Tiedoksi kaupunginkanslialle, rakentamispalveluliikelaitokselle (Stara), Työterveysliikelaitokselle, kaupunkiympäristön toimialalle, pelastuslaitokselle, Liikenneliikelaitokselle (HKL), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimialalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.
 
 
5
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Liikenneviraston liikennejärjestelmäosastolle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, asemakaavoitukselle, kaupunginmuseolle ja pelastuslautakunnalle.
 
 
7, 11, 15, 16, 18
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
20-33
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna