Staran riskienhallinnan seuraaminen

Case 14. / 93 §

Staran riskienhallinnan seuraaminen

Board of Construction Services (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Timo Martiskaisen katsauksen Staran riskienhallinnasta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

puheenjohtaja
Anita Hellman