Kaupunginvaltuuston 27.9.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 14. / 595 §

Kaupunginvaltuuston 27.9.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.9.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

218 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

219 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

220 §, Muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja kansalliskielilautakunnan varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, kansalliskielilautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

221 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

222 §,Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

223 §, Vantaan ratikan Helsingin osuuden toteuttaminen

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

224 §, Pihlajiston ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

225 §, Laajasalon Kultakruununkaaren asemakaavan muutos (nro 12766)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

226 §, Perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite Helsingin pito- ja vetovoimaan vaikuttavista tekijöistä ja mahdollisista toimenpiteistä

Ei toimenpidettä.

227 §, Valtuutettu Laura Kolehmaisen aloite olemassa olevan puuston ja kasvillisuuden säästämisestä rakentamisen yhteydessä

Ei toimenpidettä.

228 §, Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikulan aloite Kivikon hiihtohallin muuttamisesta muuhun urheilukäyttöön

Ei toimenpidettä.

229 §, Valtuutettu Reetta Vanhasen aloite perusterveydenhuollon jatkuvuudesta ja omaishoitajista jokaiselle

Ei toimenpidettä.

230 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna