Frågestund

Case 3. / 26 §

Frågestund

Helsinki City Council

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Eveliina Heinäluomas fråga om stadens egenkontroll av privata tjänsteleverantörer och ledamoten Terhi Koulumies fråga om vinterunderhållet i staden.

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Close

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close