Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Case 1. / 43 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Marcus Rantalan ja Elisa Gebhardin.

Käsittely

Elinkeinojaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita varatarkastajiksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin sijasta Marcus Rantalan ja Suldaan Said Ahmedin sijasta Elisa Gebhardin.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla elinkeinojaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jenni Pajusen ja Ozan Yanarin sekä varatarkastajiksi Silja Borgarsdóttir Sandelinin ja Suldaan Said Ahmedin.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

pormestari
Jan Vapaavuori