Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 11. / 54 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi, että johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikolta 6 - 10/2019, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

 
§
Toimitusjohtaja
17, 20 - 39
Yhteiset palvelut, hallintojohtaja
4
Toiminnanohjaus, yksikön johtaja
2
Infra ja kalusto, yksikön johtaja
8 - 20
Kunnossapito, yksikön johtaja
9 - 13
Liikennöinti, yksikön johtaja
3
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

hallintojohtaja
Yrjö Judström