Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Case 17. / 206 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 14.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
3.4.2018
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
 
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
5.4.2018
pelastuslautakunta
3.4.2018
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuurijaosto
 
- liikuntajaosto
3.4.2018
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveysjaosto
5.4.2018
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
5.4.2018
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
- kansliapäällikkö
 
- elinkeinojohtaja
 
- hallintojohtaja
 
- hankintajohtaja
 
- henkilöstöjohtaja
 
- kaupunginlakimies
 
- kaupunkitietopäällikkö
 
- rahoitusjohtaja
 
- tietotekniikka- ja viestintäjohtaja
 
- tietotekniikkapäällikkö
 
- viestintäpäällikkö
 
 
 
keskushallinnon viranhaltijat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- Korkeasaaren eläintarha
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

victor.andersson@hel.fi