Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Case 1. / 351 §

Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Helsinki City Council

Päätös

Kaupunginvaltuusto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Nimenhuuto ja estyneet

Puheenjohtaja totesi, että esteilmoituksen jättäneiden tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut:

 • Mia Nygård-Peltola, tilalle Sirpa Asko-Seljavaara
 • Elina Valtonen, tilalle Heimo Laaksonen
 • Alviina Alametsä, tilalle Nina Miettinen
 • Maria Ohisalo, tilalle Tuomas Tuomi-Nikula
 • Atte Harjanne, tilalle Johanna Sydänmaa
 • Shawn Huff, tilalle Hannu Oskala
 • Ozan Yanar, tilale Oula Silvennoinen
 • Tuula Haatainen, tilalle Jukka Järvinen
 • Pentti Arajärvi, tilalle Fardoos Helal
 • Veronika Honkasalo, tilalle Ajak Majok
 • Suldaan Said Ahmed, tilalle Laura Kolehmainen
 • Petra Malin, tilalle Anna Lemström
 • Minja Koskela, tilalle Noora Laak
 • Tom Packalén, tilalle Mikko Paunio
 • Laura Kolbe, tilalle Eeva Kärkkäinen
 • Harry Harkimo, tilalle Sanna-Leena Perunka
 • Joel Harkimo, tilalle Oona Hagman
 • Jussi Halla-aho, tilalle Marko Kettunen
 • Silja Borgarsdottir Sandelin, tilalle Petrus Pennanen

Nimenhuudosta olivat poissa seuraavat valtuutetut:

 • Mai Kivelä
 • Hannu Oskala
 • Mirita Saxberg

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuuston kokous on kutsuttu koolle kuntalaissa ja hallintosäännössä edellytetyssä järjestyksessä. Toimitetun nimenhuudon mukaan vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Edellä olevan perusteella puheenjohtaja totesi, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kaupunginvaltuusto toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän tilalleen tulevat varavaltuutetut, toimittaa nimenhuudon sekä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close