Kokouksessa jätetyt aloitteet

Case 12. / 113 §

Kokouksessa jätetyt aloitteet

Helsinki City Council

Päätös

Valtuutettujen aloitteet

  • valtuutettu Tarik Ahsanullahin aloite Hakaniemen väliaikaisen kauppahallin säilyttämisestä
  • valtuutettu Minja Koskelan aloite muskarituntikokeilusta päiväkodeissa lasten tasa-arvon vahvistamiseksi
  • valtuutettu Matias Pajulan aloite vuokrasopimusten purkamisesta Teboilin kanssa

Talousarvioaloitteet

  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite nuoriso-ohjaajien määrän kasvattamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite Pasilan uuden nuorisotalon suunnittelun aikaistamisesta
  • valtuutettu Nina Miettisen talousarvioaloite kouluissa tehtävän nuorisotyön resurssien kasvattamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite taiteen perusopetuksen määrärahan parantamisesta
  • valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran talousarvioaloite määrärahan varaamisesta lumensulatuslaitteiden hankintaa varten

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close