Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Case 21. / 718 §

Kaupunginvaltuuston 22.11.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 22.11.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

268 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

269 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

270 §, Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024 - 2026

Ei toimenpidettä.

271 §, Kaupungin 1.1.2023 aloittavan taseen eriyttäminen kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittaviksi taseiksi sekä talousarviokohtaa 7020102 koskeva ylitysoikeus

Tiedoksi Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

272 §, Valtuutettu Mari Holopaisen valtuustoaloite Helsingin varhaiskasvatuksen tilamitoituksen väljentämisestä

Ei toimenpidettä.

273 §, Valtuutettu Pilvi Torstin aloite laajasta seikkailulabyrintistä Talvipuutarhan alueelle

Ei toimenpidettä.

274 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm