Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Case 9. / 32 §

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen

Board of Helsinki City Transport

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi johtokunnan puheenjohtajan ilmoitukset viikoilta 3-4/2021, ettei ota/esittele otettavaksi johtokunnan käsiteltäväksi seuraavia toimitusjohtajan ja yksiköiden johtajien tekemiä päätöksiä:

2021§
Toimitusjohtaja5 - 17
Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki, yksikön johtaja4
Talous ja toiminnanohjaus, yksikön johtaja3 - 5
Suuret kaupunkiraidehankkeet, yksikön johtaja 
Omaisuudenhallinta, yksikön johtaja5 - 10
Kunnossapito, yksikön johtaja  
Liikennöinti, yksikön johtaja  

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi